Tietosuoja ja evästekäytäntö

Sisältö:

 • Tietosuojaseloste uutiskirjeen tilaajat
 • Tietosuojaseloste tapahtumiin osallistujat ja näytteilleasettajat
 • Evästekäytäntö

 

 

 

 

Yhteinen Pälkäne -hankkeen uutiskirjeiden tilaajien tietosuojaseloste

Tämä on Yhteinen Pälkäne -hankkeen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.9.2021 Viimeisin muutos 23.9.2021.

REKISTERINPITÄJÄ
Yhteinen Pälkäne -hanke
Yhteyshenkilö Marja-Liisa Suomalainen
marja [at] sirium [dot] fi

REKISTERIN NIMI
Yhteinen Pälkäne -hankkeen uutiskirjeiden tilaajarekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella hankkeen uutiskirjeiden lähettämiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö itse haluaa tilata uutiskirjeitä. Tiedot poistetaan, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa ottaa vastaan uutiskirjeitä, tai kun rekisterinpitäjä lopettaa uutiskirjeiden toimittamisen ja lähettämisen.

REKISTERIN HENKILÖRYHMÄT SEKÄ TIETOSISÄLLÖT
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat antaneet suostumuksensa uutiskirjeen lähettämiseen heille.

Rekisterissä voidaan käsitellä uutiskirjeen tilanneiden nimiä, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita tai muita tilaajan itse toimittamia yhteystietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Uutiskirjeen tilaajan itse tilauksen yhteydessä luovuttamat tiedot. 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän hankeorganisaation sisällä sekä tarvittaessa hankkeen lukuun toimiville ulkopuolisille uutiskirjeen tuottajille. Uutiskirjeiden lähetysjärjestelmänä käytetään yhdysvaltalaista MailChimppiä. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty ulkopuolisilta. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

TIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisteritietoja käsittelevät hankkeen nimetyt henkilöt. Myös verkkosivujen ylläpitäjällä on tekninen mahdollisuus tarkastella tietoja. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.

Voimme jatkossa ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;

 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;

 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

YHTEYDENOTOT
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti selosteen alussa nimetylle yhteyshenkilölle.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESSA
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Yhteinen Pälkäne -hankkeen tapahtumiin osallistujien tietosuojaseloste

Tämä on Yhteinen Pälkäne -hankkeen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 7.2.2022. Viimeisin muutos 7.3.2022.

REKISTERINPITÄJÄ
Yhteinen Pälkäne -hanke
Yhteyshenkilö Marja-Liisa Suomalainen
marja [at] sirium [dot] fi

REKISTERIN NIMI
Yhteinen Pälkäne -hankkeen tapahtumiin osallistujien henkilötietorekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään pisimmillään hankkeen loppuraportin valmistumiseen saakka, minkä jälkeen tiedot poistetaan.

REKISTERIN HENKILÖRYHMÄT SEKÄ TIETOSISÄLLÖT
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojen tallennukseen.

Rekisterissä voidaan käsitellä uutiskirjeen tilanneiden nimiä, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita tai muita tilaajan itse toimittamia yhteystietoja kuten yritysten nimiä ja ruokavaliotoiveita (ei allergiatietoja/terveystietoja)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tapahtumaan ilmoittautuvan henkilön tilauksen yhteydessä luovuttamat tiedot. 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän hankeorganisaation sisällä sekä tarvittaessa hankkeen lukuun toimiville ulkopuolisille toimijoille. Osallistujia kerätään hankkeen omien nettisivujen kautta lomakkeella, jolloin tiedot tallentuvat EU:n alueella sijaitsevalle palvelimelle. Osallistujien tietoja kerätään ajoittain myös yhdysvaltalaisen MailChimpin avulla. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty ulkopuolisilta. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

TIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisteritietoja käsittelevät hankkeen nimetyt henkilöt. Myös verkkosivujen ylläpitäjällä näkee tiedot. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.

Voimme jatkossa ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin;

 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;

 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

YHTEYDENOTOT
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti selosteen alussa nimetylle yhteyshenkilölle.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESSA
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Evästekäytäntö

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Tietoa käytetään kävijätilastojen seuraamiseksi ja sivun parantamiseksi. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka sivustolla vierailevan Internet-selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla.

Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista.

Verkkosivustolla on käytössä Matomo-kävijäseurantaohjelma. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei pyritä eikä voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön. Näitä tietoja pääsevät katselemaan paitsi sivun omistajan palveluksessa olevat valtuutetut henkilöt, myös omistajan valtuuttamat kolmannet osapuolet, kuten sivun ylläpitäjä. Matomo-seurannan voit myös ottaa pois käytöstä selaimesi Do Not Track -toimintoa käyttämällä.

Sivustolla saattaa olla toisinaan käytössä myös eri palveluiden (esim. Facebook) käyttämiä evästeitä, jotka saattavat tallentaa palvelukohtaisia evästietä. Kyseisillä yhteisöpalveluilla on olemassa ovat selosteensa heidän käyttämistään evästeistä.

Logitiedostot

Palvelin, jolla sivusto sijaitsee, kerää käyttäjästä tietoja, jotta sivusto voidaan näyttää. Tietoihin kuuluu myös henkilötietoihin luettava IP-osoite. Käyttämällä tätä sivua hyväksyt IP-osoitteesi tallentamisen palvelimelle. Tietoa käytetään vain sivuston toiminnallisuuden ja turvallisuuden varmistamiseen ja ylläpitoon.